Kurumsal Hakkımızda

Hukuk Büromuz yerel ve çok uluslu şirketlerin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere; özellikle ceza hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, bankacılık ve finans, şirketler, enerji, birleşme ve devralmalar, yabancı sermaye yatırımları ve şirket kuruluşları, taşımacılık, deniz hukuku, havacılık, sigorta ve rekabet hukuku ile gayrimenkul hukuku, dava takibi ve tahkim yargılaması gibi hukuk alanları olmak üzere geniş bir yelpazede avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Büromuz, farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli yerli ve çok uluslu şirketler yanında orta ölçekli şirketlere ve şahıslara da hizmet vermektedir.


Müvekkillerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki belirleyici koşulları analiz etmek, uzun vadeli ticari hedeflerini dikkate almak ve bu koşul ve hedeflere uygun pragmatik yöntemler üretmek suretiyle müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hukuki ve ticari çözümler sunmayı amaçlamaktayız. Bu amaçla müvekkillerimiz ile kolay ulaşılabilir, yakın ve eşgüdümlü bir ilişki tesis ederek ihtiyaca en uygun ve en yüksek standartlarda çözümler üretmeyi esas almaktayız.